Zarząd PZ Judo podjął uchwałę w sprawie zaległych opłat za stopnie kyu!

W dniu 25.11.2017 Zarząd PZ Judo zdecydował udzielić ABOLICJI dla wszystkich osób które nie opłaciły egzaminu na stopnie kyu.

Terminarz abolicji:

1. Do 31 grudnia 2017 roku wszyscy LICENCJONOWANI zawodnicy z roku 2017, którzy są wpisani w systemie PZ Judo a nie opłacili egzaminów na stopnie kyu wysyłając na adres mailowy: dan@pzjudo.pl protokół ostatniego egzaminu zostaną wpisani do rejestru stopni bez opłaty za egzamin.

Protokół łączny dla wszystkich osób, wydrukowany i podpisany przez władze klubu, zeskanowany i wysłany mailem, powinien zawierać:
Nazwisko i imię osoby egzaminowanej,stopień jaki uzyskał, klub, nazwisko i imię trenera (komisji egzaminacyjnej) który przyjął egzamin, data egzaminu dzień, miesiąc , rok, wynik egzaminu: zdał

2. Od 1 stycznia 2018 w bazie rejestracji klubowej na stronie PZ Judo zostanie zablokowana możliwość samodzielnej zmiany stopni kyu i dan.

Wpisanie nowej osoby do bazy w systemie oraz zmianie stopnia, będzie możliwa:
a) po dokonaniu opłaty za ostatni egzamin zgodnie z regulaminem PZ Judo
b) wypełnienie wniosku : PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU I NADANIE STOPNIA KYU / DAN
c)egzamin przeprowadzić mogą tylko licencjonowani trenerzy zgodnie z REGULAMIN UZYSKIWANIA STOPNI
JUDO

3. Od 30 czerwca 2018 wszystkie egzaminy (począwszy od 6 kyu) po kolei muszą zostać opłacone zgodnie z regulaminem PZ Judo, aby uruchomić aktywność zawodniczki/ka w bazie klubowej w sytemu PZ Judo

Na zawodach PZ Judo od roku 2018 obok nazwiska zawodnika na ekranie tablicy sędziowskiej będzie wyświetlony stopień szkoleniowy. Sędzia może nie dopuścić do walki zawodniczki/ka, której/emu nie zgadzać się będzie kolor pasa ze stopniem na tablicy.

 

Wysokość opłat: http://web.pzjudo.pl/sites/default/files/zalaczniki/2017/dan_i_kyu-oplaty_2017_0_0.pdf