Plan dnia na zgrupowaniu

Przedstawiamy dla zainteresowanych rodziców i zawodników “Plan Dnia” jaki będzie obowiązywał na tegorocznym zgrupowaniu

Godzina

Treść

7:00

Pobudka

7:10

Rozruch poranny

8:30

Śniadanie

10:00

Trening przedpołudniowy

12:00

Zajęcia dodatkowe

13:30

Obiad

14:00

Cisza poobiednia

15:00

Trening popołudniowy

17:00

Zajęcia dodatkowe

18:30

Kolacja

20:00

Trening wieczorny

21:30

Toaleta wieczorna

22:00

Cisza nocna