ZOSTALIŚMY NAGRODZENI

 
alt alt
 
alt alt alt

 

Zorganizowana przez nasz klub, przy współpracy TS”Gwardia”, impreza „Dzień Dziecka na sportowo z całym rodzinami”, która odbyła się w ramach V Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich – XIX Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2013, została nagrodzona przez Prezydenta Miasta Olsztyna Pana Piotra Grzymowicza nagrodą finansową w wysokości 4.000,00 złotych, z przeznaczeniem tej kwoty na zakup sprzętu sportowego.
Dobra organizacja tej imprezy to przede wszystkim zasługa 32 wolontariuszy, którzy cały dzień ciężko pracowali aby impreza odbyła się , i była przeprowadzona na odpowiednio wysokim poziomie organizacyjnym, im wszystkim należą się duże podziękowania.
Dodatkowe podziękowania należą się Prezesowi firmy „Toolip”, Panu Kamilowi Soboczyńskiemu, który wsparł organizowaną przez nas imprezę finansowo.
W dniu 11 września 2013 r., w olsztyńskim ratuszu, odbyło się uroczyste wręczenie symbolicznego czeku przez Prezydenta Miasta Olsztyna Pana Piotra Grzymowicza, w asyście Pani Wiceprezydent Małgorzaty Bogdanowicz-Bartnikowskiej, dla przedstawicieli naszego klubu.
W imieniu klubu czek odebrała Pani Prezes Hanna Baszyńska, w towarzystwie trenera Aleksandra Wolskiego, kierownika sekcji judo Pana Kamila Soboczyńskiego i przedstawiciela rodziców trenujących dzieci Pana Jacka Jonczaka.
Stronę Urzędu Miasta reprezentowały ponadto Dyrektor Biura Sportu i Rekreacji Pani Alicja Patalon, oraz Pani Elżbieta Kotlicka.
 
alt