Zgrupowanie klubowe – Jakubowo 2020

Mamy dla wszystkich bardzo dobrą informację, tegoroczne zgrupowanie klubowe judo odbędzie się zgodnie z planowanym terminem:

8 – dniowe w terminie 02 – 10 sierpnia;
(karta zgłoszenia do pobrania TUTAJ)

14 – dniowe w terminie 02 – 16 sierpnia.
(karta zgłoszenia do pobrania TUTAJ)

Rodzice, którzy już wcześniej zgłosili swoje dzieci proszeni są o potwierdzenie telefoniczne u trenerów.

Rodzice, którzy jeszcze tego nie uczynili, proszeni są o zgłaszanie telefoniczne u swoich trenerów.

Po zgłoszeniu dziecka prosimy o dokonywanie stosownej opłaty za pobyt na zgrupowaniu, opłata zależy od długości pobytu, a cena jest uwidoczniona na informacji wstępnej, jaką wszyscy Państwo otrzymali jeszcze w lutym. Opłaty można dokonać przelewem na konto klubu lub gotówką bezpośrednio u trenerów.

Osoby zainteresowane otrzymają fakturę, bezpośrednio po dokonaniu wpłaty od trenera lub w pierwszym dniu zgrupowania.

Zgłoszeń i opłat dokonujemy do dnia 25 czerwca 2020 roku.

Prosimy o wydrukowanie i wypełnienie „Karty Kwalifikacyjnej Uczestnika Zgrupowania”, odpowiedniej do długości pobytu, karty można przekazać trenerowi do 25 czerwca lub dostarczyć wraz z dzieckiem na zgrupowanie.

Obowiązkowe na zgrupowaniu są ważne badania sportowo – lekarskie – dla dzieci które mają 10 lat i więcej ( rocznik 2010 i starsi ), a dla dzieci młodszych zgoda lekarza ( może być lekarz rodzinny ) na karcie kwalifikacyjnej. Badania sportowo – lekarskie można wykonać w Przychodni Sportowo – Lekarskiej przy ul. Dworcowej 28 tel. 89/533-06-33. W przypadku trudności z uzyskaniem badań lub zgody lekarza prosimy o kontakt z trenerami.

Warunkiem kwalifikacji na zgrupowanie są opłacone na bieżąco składki członkowskie za przynależność do klubu.

Dalsze informacje dotyczące zgrupowania będą na bieżąco umieszczane na klubowej stronie internetowej i Facebook-u.

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają trenerzy.