Informacje o składkach w 2021

Decyzją Zarządu Klubu z dniem 01 stycznia 2021 roku ulegają zmianie wysokości składek członkowskich za przynależność do klubu, i tak:
– składka miesięczna za 1 osobę wynosi obecnie 60,00 zł;
– gdy trenuje rodzeństwo składka wynosi po 50,00 zł za osobę miesięcznie;
– posiadacze Karty Dużej Rodziny płacą miesięcznie 30,00 zł od osoby.

Składki opłacamy przelewem na konto klubu do 10 dnia każdego miesiąca.
W okresie wakacyjnym, tj lipiec i sierpień, składek nie opłacamy.