Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodziczek i Młodzików w Sumo – Komunikat organizacyjny

Komunikat organizacyjny: 

https://judo-olsztyn.pl/wp-content/uploads/2021/10/Komunikat-Organizacyjny-MMM-strefy-D-Olsztyn-29-30.10.2021-.pdf

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

MIĘDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA MŁODZICZEK I MŁODZIKÓW
W SUMO – STREFA D (województwa: kujawsko-pomorskie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie)

OLSZTYN, 29 – 30.10.2021 r.

I.  ORGANIZATOR:

 • Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu,

 • Polski Związek Sumo,

 • Warmińsko – Mazurska Federacja Sportu w Olsztynie,

 • UKSJ Nippon w Olsztynie

II.  CEL ZAWODÓW:

 • wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników w grupie młodziczek
  i młodzików makroregionu „D”.

 • popularyzacja sumo wśród dzieci i młodzieży,

 • popularyzacja sportu i zdrowego trybu życia

 • promocja regionu i miasta.

III. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:

29 – 30.10.2021 r. – Szkoła podstawowa nr 6 w Olsztynie, ul. Gdyńska 17 (wylot z Olsztyna na Szczytno).

IV.OBSADA SĘDZIOWSKA:

Sędzia główny zostanie wyznaczony przez Główne Kolegium Sędziów Polskiego Związku Sumo. Ponadto każde województwo deleguje po 2 sędziów. Sędziowie muszą znajdować się w bazie sędziów na portalu sportzona.pl i mieć opłaconą licencję na 2021 rok.

V. WARUNKI UCZESTNICTWA:

W zawodach mają prawo startu zawodnicy i zawodniczki zarejestrowani
w Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludności lub posiadający obywatelstwo innego państwa Unii Europejskiej i indywidualny oraz niepowtarzalny identyfikator we właściwym dla danego państwa rejestrze, aktualne badania lekarskie i ważną (tzn. opłaconą na 2021 rok) licencję zawodniczą oraz są szkoleni przez instruktora sumo posiadającego ważną (tzn. opłaconą) licencję instruktorską PZSUMO na 2021 rok, a także legitymujący się dokumentem tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport lub legitymacja szkolna).

W zawodach obowiązuje system rozgrywania turniejów zgodnie z przepisami Polskiego Związku Sumo.

Prawo startu w zawodach mają zawodnicy urodzeni w latach 2009 – 2007.

Kategorie wagowe, które będą rozgrywane na MMM:

Młodzicy: – 40 kg, – 45 kg, – 50 kg, – 55 kg, – 60 kg, – 65 kg, – 70 kg, + 70 kg.

Młodziczki: – 35 kg, – 40 kg, – 45 kg, – 50 kg, – 55 kg, – 60 kg, – 65 kg, + 65 kg.

Punktacja: I m. – 3 pkt., II m. – 2 pkt., 2 x III m. – po 1 pkt., 2 x V m. – po 1 pkt., 2 x VII – po 1 pkt.

Zgłoszenia zawodników do zawodów należy dokonać tylko i wyłącznie poprzez portal SportZona.pl do dnia 28.10.2021 r. Wygenerowane poprzez system SportZona wnioski (bez podpisów) jeszcze nie zgłaszanych zawodników oraz dowody wpłaty należy przesłać na adres: tarozum@wp.pl. Oryginały wniosków licencyjnych i oświadczenia należy dostarczyć do weryfikacji przed wagą.

Ostateczny termin UAKTYWNIENIA zawodników w celu zgłoszenia upływa 28.10.2021 r.
o godz. 17:00. Zawodników zgłaszać można do północy 28.10.2021 r.

Podczas Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików zawodnicy mogą walczyć
w pasach treningowych na rzepy i mogą stosować pod pasami czarne, obcisłe spodenki. Dopuszcza się stosowanie wyłącznie leginsów o długości nieprzekraczającej poziomu kolan.

Nie dopuszcza się do startu zawodników w kostiumach zapaśniczych. Zawodniczki startują w kostiumie i pasie. Decyzję o ewentualnych odstępstwach od powyższych zobowiązań dotyczących stroju zawodników podejmuje sędzia główny zawodów. Brak regulaminowego stroju może skutkować dyskwalifikacją z zawodów.

Koszt licencji na 2021 rok wynosi : klubowa – 380 PLN, wpisowe dla nowych klubów 100 PLN + składka klubowa 380 PLN, licencja zawodnicza dla młodzików: 35,00 PLN. Opłaty należy dokonać przelewem na konto PZSUMO – SANTANDER BANK POLSKA 30 1500 1517 1215 1004 4268 0000. Skan dowodu wpłaty z wykazem zawodników wygenerowanym poprzez system SportZona należy przesłać elektronicznie na adres tarozum@wp.pl do dnia 28.10.2021 r. do godz. 17:00.

NA PRZELEWIE NALEŻY OKREŚLIĆ CZEGO DOTYCZY OPŁATA: Nazwa licencji, ilość i suma – jest to niezbędne do prawidłowego wystawienia faktury.

VI. KOSZTY UCZESTNICTWA:

Koszty organizacyjne pokrywa organizator; ubezpieczenie zawodników pokrywają macierzyste kluby. Koszty przejazdu, wyżywienia i noclegu ponoszą delegujące kluby lub WISSy/WFS.

VII. ZAKWATEROWANIE:

 1. Hotelik Szczęsne, Szczęsne 43 a, przy drodze nr 53, na trasie Olsztyn – Szczytno, 4 km od miejsca zawodów, tel.: 89 539 17 19, kom. 697 711 719, kom. 691 611 911, www.hotelik-szczesne.pl

 2. Szkolne Schronisko Młodzieżowe (hotel Relaks), ul. Żołnierska 13b,tel. 89 527 75 34, kom. 669 995 804.

 3. Szkolne Schronisko Młodzieżowe, ul. Kościuszki 72/74, tel. 89 527 66 50, kom. 730 796 522.

VIII.  NAGRODY:

Zawodnicy zajmujący miejsca 1-3 (2 trzecie) otrzymują dyplomy i medale.

IX.  PROGRAM ZAWODÓW:

Piątek: 29.10.2021 r.

do godz. 18:00 – przyjazd ekip,

od godz. 18:00 do godz. 19:00 – weryfikacja i waga.

Sobota: 30.10.2021 r.

od godz. 10:0011:30 – weryfikacja i II waga,

godz. 12:15 – losowanie walk,

godz. 12:30 – otwarcie zawodów,

godz. 12:40 – walki eliminacyjne młodziczek, półfinały, finały,

godz. 14:15 – walki eliminacyjne młodzików, półfinały, finały,

godz. 16:00 – dekoracja medalistów i zakończenie imprezy.

 

UWAGA!

Medaliści do dekoracji wychodzą w stroju startowym. Zawodnicy, którzy nie spełniają tego warunku nie otrzymają medali.

Organizator: UKSJ Nippon, Aleksander Wolski, tel. 602 349 915.