Dzień Dziecka

 

ZAPROSZENIE

 

DZIEŃ DZIECKA NA SPORTOWO”

 

IMPREZA SPORTOWO – REKREACYJNA

DLA CAŁYCH RODZIN

 

TERMIN: 01 czerwca ( niedziela) 2014 roku;

MIEJSCE: hala “Urania” Al.Piłsudskiego w Olsztynie;

START: godzina 12:00;

OPŁATA STARTOWA: 20,00 ZŁOTYCH.

 

Uczniowski Klub Sportowy Judo “NIPPON” w Olsztynie po raz drugi zaprasza na imprezę sportowo-rekreacyjną pod nazwą “Dzień Dziecka na sportowo z całymi rodzinami”, organizowaną pod Honorowym Patronatem Prezydenta Olsztyna Pana Piotra Grzymowicza.

W programie imprezy rozgrywamy zawody w “funny” judo i “mini” judo, oraz konkurencje rekreacyjne dla członków rodzin uczestników w/wym. zawodów.

Wszyscy uczestnicy zawodów judo otrzymują medale i dyplomy, oraz słodki poczęstunek, uczestnicy imprez rekreacyjnych: medale dla miejsc 1-3, oraz dyplomy dla wszystkich uczestników. Okolicznościowa koszulka dla jednego trenera z każdego klubu.

REGULAMIN IMPREZY

 

funny” judo: Dzieci roczniki: 2010 – 2006;

mini” judo: Dzieci roczniki 2005-2002.

 

Dzieci zostaną podzielone rocznikowo i wagowo w grupach po 3 lub 4 zawodników, w miarę możliwości osobno chłopcy i dziewczęta.

ZGŁOSZENIA: podajemy dane: nazwisko i imię zawodnika, rocznik i dokładną wagę ciała, w nieprzekraczalnym terminie do 20 maja 2014 roku, pocztą elektroniczną:

alik.ippon@interia.pl lub nippon@judo.vcard.pl,

ewentualne korekty do 26 maja 2014 roku, gdyż musimy zabezpieczyć odpowiednią ilość medali i dyplomów.

 

ZAWODY REKREACYJNE:

 

Kobiety: “hula-hop” na czas, skakanka na ilość przeskoków i zwis na drążku na czas;

 

Mężczyźni: wyciskanie sztangi leżąc, podnoszenie odważnika w pozycji siedzącej i podciąganie na drążku, wszystkie konkurencje na ilość.

 

W zawodach rekreacyjnych nie pobieramy opłaty startowej.

 

Telefon organizatora: Aleksander Wolski 602-349-915.