Ważna informacja!

Przedstawiamy Wam propozycję nowego regulaminu zdobywania stopni w judo, wprowadza on kilka nowości, ale i wzbudza też kontrowersje, nie wszystkim on się podoba.

Sporo wątpliwości budzi zapis o obowiązkowym opłacaniu egzaminów na poszczególne stopnie judo, jest to nic innego jak kolejny haracz na rzecz PZJudo lub OZJudo, bo skoro do egzaminu zawodnik czy też zawodniczka przygotowywani są w klubie, który to klub ponosi koszty szkolenia swojego zawodnika, to dlaczego zawodnik ma płacić za egzamin do w/wym. organizacji, tym bardziej, że egzamin i tak przeprowadzany jest w klubie przez trenera, który rezygnuje z wynagrodzenia za przeprowadzony egzamin?

W tym miejscu należy podkreślić, iż decyzją Zarządu klubu, zawodnicy i zawodniczki naszego klubu są zwolnieni z opłat za egzaminy na wyższe stopnie judo, a egzaminatorzy nie pobierają z tego tytułu żadnego wynagrodzenia.

Kluby są instytucjami samorządnymi, posiadają osobowość prawną, dobrowolnie przystąpiły do takich organizacji jak Polski Związek Judo czy też Okręgowy Związek Judo, i nikt nie ma prawa narzucać im kolejnego haraczu, gdyż koszty przynależności do tych organizacji są już i tak wysokie, a rejestracja stopni judo, na wniosek klubu, powinna być bezpłatna, certyfikaty mogą wydawać kluby, koszt certyfikatu to 2-3 złote.

Namawiamy Państwa do dokładnego przestudiowania regulaminu, oraz kierowania pod adresem pzjudo@pzjudo.pl opinii i uwag na jego temat.

REGULAMIN DAN 2015 op